Sei - Porsanger

Utdrag fra intervju med Ragnar Samuelsen, 2001. 
Intervjuer: Svanhild Andersen


Porsangerseien er borte

RS: æ har inntrykk av at vandringsmønsteret har endra seg på fisken, det er også seien, ikke bare torsken, men sei spesielt, de her senere åran, siste 2-3 åran, så har ikke seien kommet inn i fjorden i det store og hele, den er jo, man kan si fra Leirpollen og utover, men selve Leirpollen så er den bare en del av sommerhalvåret, så trekker den seg utover, ut mot Kjæs, det er jo liksom der hovedtyngden er. Og storsei, porsangersei som vi kalte det for, den ble borte i, æ tror det var i 77, da var de her storguttan, storblåseran og henta siste rest av porsangerseien, litt over 100 tonn tok de på fjorden og siden har ingen sett den mer.

SA:      Så her er ikke storsei mer?

RS:      Det er nesten førstesidestoff i storavisan hvis du får en storsei, så det er helt borte, det var stamseien de tok, 7-8 kilos sei og opp til 10 kilo, det er jo laks, det er jo standardstørrelse, det kaltes for porsangerseien. Så nu e det bare sånne grønnsporinga som innst inne i fjorden, og det e også lite av det, æ har sett ned med gamle fiskebruk-kaia, æ har sett noen av dem, men de e jo ikke etanes, det går 20 på kiloen.