Sel i Porsanger

Selinvasjonen, eller kobbeårene som man også sier, tidfestes til 1986–1989 i Porsangerfjorden, og viser til et stort antall grønlandssel som kom inn i fjorder i Finnmark – i østfylket noen år tidligere enn i Porsanger. Siden har man lokalt registrert økte bestander av steinkobbe og havert (kystsel) i fjorden, og atskillig mindre fisk. En av dagens fiskere forteller at fisken forsvant ved juletider 1986, og den kom ikke tilbake før tidlig på sommeren i 1989. ”Den forsvant fra hele fjorden, det var ikke fisk igjen. Det var litt fiske som foregikk ved Skarvberget, en kort måned i april kanskje.”

 

 

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Mis lea 202 guossit ja iioktage miellahttu siidus