Kråkeboller og tareskog i Tanafjorden

Fra intervju med Terje Pedersen 2009, av Einar Eythorsson: 

"På 1980-tallet fikk vi også kråkebollene, som beitet ned all tareskogen. (...) Det så litt uhyggelig ut på havet her i innerste delen av Vestertana, det var helt hvitt og ørkenaktig. Men så fra 2007 begynte det å snu. Da begynte taren å komme tilbake, og nå er det mange plasser veldig mye tare. Den er ikke så stor overalt, omkring 30 cm lengde, men får den en sommer på seg så er den stor. Det er en veldig positiv utvikling, og jeg tror også at man kan merke det på at man igjen begynner å få småtorsk frem med land her inne på fjorden. Det har vi sett i fjor og forleden år. Det er kanskje ikke det man gleder seg til, men det var artig å få mort igjen – det var en gledelig forandring."


0
1700-1899
1900-1939
1940-1945
1946-1969
1970-1989
1990-2009
2010-

Intervju

Presentasjon av lokal kunnskap om fisk og andre marine arter er i hovedsak basert på intervju med fiskere og andre brukere av fjorden. I intervjuene omtales sjelden en art for seg, men vanligvis sammen med andre arter med gjensidig påvirkning. Det gjøres bruk av intervju fra ulike prosjekter; både publisert og upublisert materiale. 

Mis lea 186 guossit ja iioktage miellahttu siidus