Prosjekt i regi av Mearrasámi árbediehtu arbeider med synliggjøring av Stranda i Nordkapp kommune som kulturlandskap.

Mis lea 184 guossit ja iioktage miellahttu siidus