Prosjekt i regi av Mearrasámi árbediehtu arbeider med synliggjøring av Stranda i Nordkapp kommune som kulturlandskap.

Mis lea 319 guossit ja iioktage miellahttu siidus