I mange omåder er utmarksslåttene en del av det gamle bruksmønsteret. Selv om bruken av slåttene har opphørt er de fortsatt en del av lokalbefolkningens landskap som det er knyttet historie til. Og bruken av slåtteplasser i utmarka har stor variasjon, og stedlige forhold var bestemmende for plassenes viktighet.

«ÁlguOvddit123456BoahtteLoahppa»

0
Báikenamat
Bálgát
Bivdu
Boarrasat orrunsajit
Eará
Eará boarrasat
Goađit
Ládjosajit
Loavddagoađit
Vuoiŋŋalaš

Mis lea 236 guossit ja iioktage miellahttu siidus