Majjaballangeadgi2

Mange stedsnavn forteller om tidligere tiders bruk. Deler av stedsnavnene kan man
knytte direkte til historisk bruk av landskapet eller til hendelser og som har sin spesielle lokale historie. Andre stedsnavn er knyttet til tro og som er vårt kulturlandskap. I denne seksjonen har vi tatt med stedsnavn som har en spesiell plass i landskapet.


0
Báikenamat
Bálgát
Bivdu
Boarrasat orrunsajit
Eará
Eará boarrasat
Goađit
Ládjosajit
Loavddagoađit
Vuoiŋŋalaš

Mis lea 155 guossit ja iioktage miellahttu siidus