Under denne kategorien har vi forskjellige kategorier boplasser. Her finner du de faste helårlige boplassene, steinalderboplasser, gammer brukt ved jakt, fiske og anne utmarksbruk, og andre sesongboplasser, teltboplasser knyttet til resursutnytting.

«ÁlguOvddit123BoahtteLoahppa»

0
Báikenamat
Bálgát
Bivdu
Boarrasat orrunsajit
Eará
Eará boarrasat
Goađit
Ládjosajit
Loavddagoađit
Vuoiŋŋalaš

Mis lea 209 guossit ja iioktage miellahttu siidus