Samiske stedsnavn i Ofoten-regionen


Presentert av Várdobáiki AS i Sør-Troms.

Kategorier
: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd). Landskap og sjølandskap er samlekategorier som brukes når det ikke ligger språklige opplysninger i navnet. Sjølandskap viser til navn på sjøen (for eksempel fiskeplasser), holmer og steder langs fjæra. Kategoriene  framkommer i blå tekst nedenfor.

Symboler og kart: Hvert navn avmerkes på kart med et symbol. Tallet på hvert kulepunkt på kartet viser til antall registrerte navn i det aktuelle området. 

Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.