Storgannes

Geografisk område:
  • Nordreisa

Fiskegrunne

"Å når du kommer til Gottsakkas, og så har du den lille humpen oppi fjellet der. Hvis du da fortsetter videre mot Seljaholmen eller ytterkanten av Seljaholmen, nesten litt lengre ut endå, så kommer du te <...> Storgannes" KE-1943

"Storgannesen e jo Kopparhaugen". "Her e dem fjellan som vi prata om. Der har du Storgannesen, Kopparhaugen. Og Lillegannes e en liten hump bakom her..". "Når Kopparhaugen kommer i aksla der, et eller annet sted, da e du på Storgannesen, men ka ska være, ka e det her, ka e den andre mea?" RE-1942

"..men før, da eg no drifta meir med en 6-7 lenke garn og, da kom fisken utana fra.. ja på yttersia av Hamneie der ute, kom utana jupta og innover, og så kom den mot.. innover og mot Seljaholmen og forplanta seg mot Nystuenbukta og... e du med? <...> Og så gikk den over mot Storgannes og så følgte han liksom et mønster, og så til Brennesbakken, etter leira der. Mot Brennesbakken, og så over mot Storvik.. te dem bakkan der" KE-1943

"Ja det e det her dem.. Gannesen" LK-1934

"Uttalen skal i følge lydopptakene være med palatalisert n; Gainnes" TM-1968

Kart:
Lokalisert i: Meder | Sjølandskap

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)