Lillegannes

Geografisk område:
  • Nordreisa

Fiskegrunne

"Men, den der Lillegannes, eg kan ikke akkurat sei mea der, men det e her i området.". "Lillegannes igjen, den e i mella Seljaholmen og.. ka eg ska sei, innersia av Bonnikaholmen, men meir på den sida mot Bonnikaholmen. Der ser du også, det e vel litt gruinnare der akkurat der før Lillegannessen også, der ser du jo metran på kartet og.." KE-1943

 

"Når Lillegannesen kommer rundt.. rundt fjeillet, det der Skårralainnet. Da e du på Lillegannes.". "Her e dem fjellan som vi prata om. Der har du Storgannesen, Kopparhaugen. Og Lillegannes e en liten hump bakom her.". "Kopparhaugen, den blir så her. Veit ikke kossen man gjør det.. der e i hvert fall Lillegannesen, her e det lille trollet. Troll betyr det!" RE-1942

 

"Den som mea e inn der i mot Sandnesfjellet <..> Va det ikke Gannesen?" BK-1944

 

"Uttalen skal i følge lydopptakene være med palatalisert n - Gainnes" TM-1968

Kart:
Lokalisert i: Meder | Sjølandskap

For registrerte brukere

Brukernavn og passord fås hos Mearrasiida (poasta@mearrasiida.no)