Stedsnavn i Tana og Lebesby

Presentasjon av samiske og andre stedsnavn i Tana og Lebesby. Navn fra Tana er lagt inn av SEG, Tana.

Kategorier: Stedsnavna er inndelt i kategorier/emner, ut fra språklig betydning (i navnets første ledd) eller informasjon om stedet. 
Informasjon og bilder: Lokal/tradisjonell og annen kunnskap om navnet og stedet kan registreres sammen med navnet. Man kan også legge inn bilde eller video.  

Kart mangler pga. oppgradering av program. Ny kartløsning kommer.