Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Norsk trøbbel i russiske laksemerder

Norsk trøbbel i russiske laksemerder

Russerne påstår nå at infeksjon i laksemerder på Kola stammer fra Norge. Er fiskerimyndighetene parate til å ta konflikten?

 "Mulighetene innen marin sektor er gigantiske (...) Regjeringen skal bidra til å skape globale vinnere av havets ressurser". Statsministeren og fiskeriministeren slår sannelig på stortromma når de i Nordlys 3/10 forkynner det glade budskap om seksdoblig innen marin sektor fram mot 2050. Det er særlig innen lakseoppdrett at vi vil få denne veksten. Men veksten til nå har vært fulgt av diverse sykdommer, luseplage og rømming. Det står nå 400 millioner laks i norske merder. (Kilde: Havforskningsinstituttet).

Kritikerne
av norsk laksenæring er ikke blitt færre etter hvert som rapportene om problemene i næringa har strømmet på.

Opp mot to millioner laks har årlig stukket av fra norske laksemerder. Men flere anlegg i Troms og Finnmark er det rimelig å anta at rømlingene også havner på andre siden av den norsk-russiske grensen. Advarsler om hva dette kan få å si for det bilaterale forholdet innen fiskeri og fangst, ser ikke ut til å bekymre norske myndigheter.

Vedemosti.ru hevder at oppdrettslaks fra Norge har infisert russiske oppdrettsanlegg og tatt livet av hele 2000 tonn laks i fjordene på Kolahalvøya. Russiske veterinærmyndighetene påstår så. Selskapet Russisk Akvakultur har opplevd dette, med Aleksej Alekseenko fra veterinærmyndighetene som kilde. "En delikat situasjon har oppstått" og han hevder at infeksjonen "trolig kommer fra Norge". Sykdomssprederen er kalt flexibacter. Det rammede selskapet har ifølge deres talsmann Ilia Bereznyuk måtte kassere 808 tonn død laks fra juni til september. Tidligere i år er tusen tonn laks døde som følge av lus. Selskapet har hatt et notert tap på 325 millioner rubel eller 4,42 millioner euro.

Store planer for oppdrettsnæringa legges også i Russland. Russisk Akvakultur hadde i fjor en produksjon på 4500 tonn laks og 600 tonn ørret i to anlegg. Planen er fram mot 2020 å produsere ca. fem ganger mer eller 25 000 tonn laks og ørret i ti anlegg. (Kilde: BarentsObserver 4/10-2015)

I Petsjengafjorden opererer også selskapet Russisk Laks. Anlegget ligger få kilometer fra grensen, og det har vært kjent at eierne er bekymret for alle problemene på norsk side. Rømt oppdrettslaks kan dessuten føre til store skader på stammen av villaks. Elvene på Kola er kjente som eldoradoer av internasjonale lakselorder. Reaksjonene vil bli kraftige dersom laksestammene blir skadd av oppdrettslaks som kommer svømmende fra norske merder. Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) fra Finnmark har tatt til orde for en tidobling (!) av lakseproduksjonen i fylket. Altaelva har alt store problem med rømt oppdrettslaks. Selveste Kongen fikk en slik skapning under fiske i sommer. I Storelva i Laksefjorden har Havforskningsinstituttet også registrert betydelige mengder rømt laks.

Murmansk oblast (fylke) har behov for nye arbeidsplasser i en vanskelig økonomisk og demografisk situasjon. Hvis det er norske foretak som står bak den skadde laksen, vil vi ha et nytt problem i forvaltningen av de felles marine ressursene.

Foto: Ruralmon.ru, via BarentsObserver

Skavvelfrossen torsk
Status og utfordringer i fjordfiske