Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Pellets-sei i Altafjorden

Pellets-sei i Altafjorden

Seien er på næringsvandring i fjordene fra først i mai til ut i desember/januar, når den er i en vekstfase, og berøres ikke på samme måte av lakseoppdrett med tap av gyteområder. Men vi har store kvalitetsutfordringer i perioder på grunn av mye laksefôr i seien. Dette synes spesielt å være et problem under høstfiske, og gjelder både farge, smak og unormal høy fettprosent i fisken og levra.

I motsetning til torsken, liker seien oppdrettsfôret, og beiter rundt merdene. Fisken får høy fettprosent, noe som fører til spalting av fisken. Slik sei egner seg verken til saltfiskproduksjon eller henging tidlig på høsten. Tørket sei blir brun på skinnet og er dårlig på smak grunnet utfall av fett. Det samme ville skjedd med steinbit hvis en prøvde å henge den tidlig på høsten. Filet av sei som er fôret opp på pellets, er lysere i fiskekjøttet og smaker ikke sei. I noen tilfeller er det direkte usmak av fisken hvis den har vært lenge rundt merdene og beitet. Slik sei får en bismak, og levra blir så feit at den ikke kan brukes til den tradisjonelle matretten seimølje.

All fisk tar veldig lett smak etter maten den spiser. Torsk er for eksempel også svært lite appetittvekkende om våren eller sent om høsten hvis den er overfôret på lodde eller sild på samme måte som ”oppdretts-seien” er.

Oppdrett har fått konsekvenser også for sjølaksefiske, blant annet med tidvis fangst av oppdrettslaks som er uomsettelig i vårt marked. Det er ingen som vil ha den. Den innebærer kun merarbeid for fiskerne for å bli kvitt den.

Oppdrettslaksen sultes før slakting. Det kan man selvsagt ikke gjøre med sei og annen villfisk.

-----
Innlegget kan leses som en kommentar til nylige mediaoppslag om kvaliteten på sei som spiser laksefôr.

Kyst og Fjord:
Fôrsprengt sei blir tørrfisk for Afrika

Altaposten:
– Seien har fôrsmak!

Hva skjer langs kysten vår? (Del 1: Fiske og oppdr...
Den blå åkeren del 3: Gyteadferd torsk/skrei – Sør...