Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Fanasdahkkit beavžžabealde – båtbyggere på østsida av  Porsanger

Sjarken-Kvikk_104_20200602-190652_1

Fortalt til Hans O. Hansen og Ove Stødle, og nedtegnet av Hans O. Hansen. (Norsk tekst under). 

Alf Klemetsen, Stivvranjárggas, muitalusa mielde
Alf Klemetsen muitalii iežas áhči Jon Klemetsen birra, gii lei fanasdahkki, ja mohtorfanas “Kvikk” historjjá.

-“Kvikk” lei gárbbis dahkkojuvvon mohtorfatnasatnui, fanasdahkkis Jon Klemetsen, Stivrrannjárggas siskkábeal Keaissa. Fanas lei dahkkojuvvon lihttát go dábálaš gárbbis.

-Fatnasa namma lei “Kvikk” F2-KS,  21 juolggi, ja 4,5 heastta Sabb

-Fiellut badjelaš tumábeale/sulli 14 mm

-Fiellut ja muđui muorraávdnasat oston Mathisen Sag, Álttás

-Lei maid “spealla” bidjan, mas leai boagánfápmu mohtorveagas

Jon Klemetsen barggai maiddái nugo heivehit mohtoraid, sihke Porsáŋggus ja Máhkarávjjus. Álfa diehtá ahte guhkidii maid šárkkaid, muitá nugo Alfred Danielsen šárka Leaibevuonas.

Čakčat 1944 vuojuhedje “Kvikk” Čuolovutnii, vai nazisttat eai galgan das ávkki oažžut. Ráfi maŋŋil, 1945, fas govdduhedje fatnasa, ja “Kvikk” bođii ávkin go galge fas hukset servodaga.

Bázahasat šárkkas ain gávdnojit dan sajis gos dahkkui ovdal soađi Stivrranjárggas, vuogasis mohkkegárgu duohken maid Hearrá lea sivdnidan suodjalussan mearragátteolbmuide.

Keaissa Juhán (Johan Josefsen) muitalusa mielde
Dáppe beavžžabealde ledje gallát fanasdahkki. Dan áigodagas maid Juhán muitá, bohte fanasdahkkit dávjá badjeolbmuidsogas. Muhtumat fárrejedje mearragáddái ja álge eallit mearrasápmelažžan. Juhán muitala ahte okta singuin lei Jovnna Lásse. Son barggai ollu fatnasiiguin, dagai ja divui. Muitá maid ahte Lásse vieččai beahceávdnasiid Skuvvánváris, ja golgadii Leavdnjajoga vuolás, ja das fas festtii meara mielde Keisii. Mátki šattai lagabui 10 miilla. Dat fertii lean lossa bargu, lohká Juhán.

Ulrik Johansen, Keaissas, dagai maid unnit fatnasiid, “spissá”- láganiid. Dien muitala Unni Johansen, Ulrik nieida. Ja Juhán duođašta, ahte Ulrik lei čeahpes dahkki.

Govat. Gurutbealde: Alf Klemetsen. Foto: Ove Stødle. Olgešbealde: Fanasdahkki Jon Klemetsen

Alf KlemetsenJon Klemetsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norsk tekst:

Sjarken «Kvikk»
Nedtegnelser etter Alf Klemetsen, Styrnes. Fortelling om båtbygger Jon Klemetsen og sjarken «Kvikk»

- Sjark bygd og formet som nordlandsbåt, men for motordrift. Rorhus bak, lugar fremme. Den var bygd drygere enn nordlandsbåter generelt. Båten var bygd av Alf Klemetsen far, Jon Klemetsen og broren Lars Peder Johnsen.

- Båtens navn var «Kvikk». F-2-KS, 21 fot, 4,5 HK Sabb motor.

- Bordene var over halvtommen, 14-15 mm.

- Bordene var kjøpt fra Mathisen Sag, Alta.

- Den hadde spell med reimdrift, fra svinghjulet fortsetter drivverket, kan en se fra restene.

Jon Klemetsen jobbet ellers med å tilpasse motorer til båtene, ro- og seilbåter trengte nye stilk bak for propell. Han bygde også rorhus, lugarer og mye mer. Alf mintes at faren Jon også forlenget båter, blant annet til Alfred Danielsen i Olderfjord. Han jobbet med båter av alle størrelser både i Kistrand kommune og på Magerøya.

Høsten 1944 ble «Kvikk» senket med vilje i Holmfjord for at ikke tyskerne kunne nyttiggjøre seg av den eller ødelegge den helt. Den ble hevet i 1945 etter freden, og fikk mange oppdrag for gjenreisninga i Porsanger.

Det finnes fortsatt levninger av «Kvikk» innafor en av bølgebryterne som Skaperen selv har formet, til ly for båtene til dem som bosatte seg her storhavet står på i ruskevær. Restene av båten ligger nøyaktig der den ble bygd.

Johan Josefsen fra Kjæs forteller:
Det var mange båtbyggere fra østsida av Porsangerfjorden. Felles for flere av dem var at de kom fra reindriftsslekter som hadde flyttet fra innlandet til sjøkanten for å livnære seg der. Johan nevner blant andre Jovnna Lasse. Båtbygger, reparatør av båter og mye annet trehåndverk. Han hugde furu i Skoganvarri, frakta ned Lakselva til sjøen og derfra til furua slept til Kjæs. Det ble nærmere 10 landmil. Det måtte være slit, sier Johan.

Også Ulrik Johansen Kjæs bygde båter, mindre båter av spissa-typen. Dette bekreftes også av Unni Johansen, Ulriks datter. – Det var veldig dyktige håndverkere her ute, foruten båter var det bygninger, sleder og alt folk trengte.

På bildet øverst: Jon Klemetsen bearbeider emne. Norsk soldat og sivile i bakgrunnen. Båten ble senket for å gjemme den fra nazistene. Styrehuset lå litt over vannet. Ble hevet etter frigjøringa.
Fra Holmfjord (Čuolovuotna). Fotograf ukjent. Gitt til Hans O. Hansen og Ove Stødle av Alf Klemetsen.

På bildet under: Hans O. Hansen og Jon Klemetsen. Sistnevnte gikk bort et par måneder etter at bildet var tatt. Foto: Ove Stødle.

Porsanger baat 900x

 

 

 

 

 

 


Mearrasiida oppfordrer folk på østsiden av Porsangerfjorden og eller i Porsanger til å komme med flere båthistorier, eller tillegg til disse historiene.

«Gopakk, gopakk». Om rypelyder og språk
Stein som beskytter – betydning av respekt i natur...