Meronbloggen

Blogg for deling av korte innlegg fra eller om sjøsamiske områder og andre kyst- og fjordstrøk, eller av interesse for slike områder. (Ca. 500-800 ord pluss/minus). Hvis man ønsker å bidra: Ta gjerrne kontakt pr. e-post: poasta@mearrasiida.no. Alle innlegg må ha bilde.

Giekkavahkku

Giellavahkku

Sametinget har tatt initiativ til Giellavahkku - samisk språkuke.I den anledning presenteres noen korte tekster på samisk. Tiltaket er et samarbeid mellom Samisk spåk- og kultursenter i Lakselv og Mearrasiida i Indre Billefjord. (2020). 

Takk til bidragsyterne!

Hartvig Birkely:Sámi báikenamaid ilbman 

Steinar Nilsen: Lubmengiella - multeplukkespråk

Solveig Joks: "Elvemel" - ja sámegiel sánit

Kristin Elisabeth Hansen: Mu giellahistorjá – mánnávuođa-, nuorravuođa- ja ollesolbmoagis

Svanhild Andersen: Muhtin báikenamat ja boares muittut Jáhkovuonas

Sámi báikenamaid ilbman
«Elvemel» – ja sámegiel sánit